Українська банерна мережа

Украинская Баннерная Сеть
 
 

Жанри

Гоголівський ФОРУМ
AlmaNAH


Наша статистика

Авторів: 2646
Творів: 48812
Рецензій: 93528

Наша кнопка

Код:Художні твори Проза філологічно-комерційна поема

Параметральна, графічно-порівняльна рецензія

© Sholar, 28-06-2018
  Розширена, або параметральна, графічно-порівняльна (ПГП) рецензія  пишеться, як правило, на закінчені твори великої форми – повісті і романи, або сюжетно об’єднані цикли творів. Найчастіше об’єктами такого виду рецензування  є рукописи на стадії остаточної вичитки перед направленням їх до видавництва, або й вже видані книги для планування ефективного рекламного старту  і  проведення public relations.  Однак ми віримо, що є автори, які можуть і у оповіданні чи навіть у мініатюрі вивести притомний сюжет, промалювати яскраві образи героїв, себе, явищ, світу, поставити вічно актуальні питання «що робити?» і «хто у всьому винний?» і дати на них відповіді, тобто, написати текст, про який критику є що сказати і який можна порівняти з загальновідомими зразками писемності.  Отож, підкреслюємо: на цілісні закінчені твори.  А умову «великої форми» не підкреслюємо - то як вийде.

  Наше слово у літературознавстві
  Пишучи такий вид рецензії,  ми трішечки відходимо від класичної теорії «змісту-форми». Так, ми цілком згодні, що форма і зміст – це діалектична єдність. Солідарні з провідними українськими філологами і літературознавцями, наприклад, А. Ткаченко, який для підкреслення зв’язку змісту і форми вживає терміни «змістоформи» і «формозмісти». Ми не сперечаємося з татусем діалектики Г. Гегелем, який писав: «Зміст є ні що інше, як перехід форми у зміст, а форма є ні що інше, як перехід змісту у форму». Ми аплодуємо світочу літературної критики В. Бєлінському, який, крім терміну «зміст», використовував термін «ідея». Ми цілком довіряємо давньогрецькому мислителю Платону, який ототожнював ідею і форму. Однак, ми вибрали свій шлях – той, який після декількох сотень відрецензованих творів, багаторічних спостережень за зростанням письменників і нервових дискусій з колегами-критиками, авторами і читачами вважаємо найбільш доцільним, зручним і правильним. І затребуваним, бо такою рецензією перш за все ми самі для себе визначаємо, чи варто вкладати гроші у видання і PR конкретної книги. Взагалі оця наша «розширена рецензія» - унікальне явище: такого більше  не пише ніхто і ніде (ну, поки не пише, бо ще не розсекретили методику).  Це наш літературний винахід, know-how.  Озброївшись літературною  наукою від  Добролюбова з Горьким  до Джеймса Вуда і Тері Іґлтона, придивившись, як критикують й проводять селекцію письменництву Twentieth Century Literature, Modern Philology, American Literature, The New Yorker й London Review of Books, перебравши масу варіантів, ми зупинилися на цьому. Побачимо, як швидко у нас з’являться нові Гоголі і Коцюбинські, або ж свої українські  Толстиє, Булгакови, Екзюпері, Кінги, Оутси, Фіцджеральди,  Оруелли тощо.

  Отож, працюючи над параметральною графічно-порівняльною рецензією ми ставимо перед собою три питання:
- Що автор мав сказати читачеві;
- Що саме сказав;
- Як саме сказано.

  Тобто, ми розглядаємо літературний матеріал як симбіоз творчого авторського задуму та його реалізації.  Літературний твір для нас це масив гіперпосилань, де базою даних є свідомість письменника.  Книга - це місток між уявою автора і свідомістю читача.  

  Літературний творчий авторський задум – це трансформоване через особистість та індивідуальне авторське сприйняття відображення реальності у свідомості автора. Ідеї і матеріальний світ,  життєвий досвід і фантастичні нашарування віддзеркалюються у творчій особистості, концентруються там, перетравлюються, переламуються, і під час творчого процесу народжуються як нова форма.  Задум - це те, що бачить автор, те, що він бажав і МАВ СКАЗАТИ ЧИТАЧЕВІ, потенціал твору. У нашому розумінні, це, крім всього іншого, ще й сам автор, його особистість з усіма вадами, чеснотами, перевагами, страхами і забобонами; це очі автора, які дивляться крізь строчки.
  На нашу думку, літературний творчий авторський задум складається з:
- авторської особистості (суб’єктивна складова);
- ідеї (об’єктивна складова).

  У суб’єктивній складовій  літературного авторського творчого задуму можна виділити дві сторони:  
- властивості авторського емоціонального фону (відповідність і збалансованість  тональності та пафосу  твору, переконливість і сила авторської емоційної позиції);
- інтелектуальний потенціал.

   Якщо копнути ще глибше, то до авторського інтелектуального потенціалу входять  
  - загальна ерудиція;
  - предметна ерудованість;
  - аналітичні здібності.

   Об’єктивна складова літературного творчого авторського задуму, ідея, є тим, що називається суттю і змістом твору, і містить у собі параметри:
   - сенсу (мета, тема, для чого написаний твір, висота планки);
   - сили (подача і передача ідеї, проблематика);
   - оригінальності (свого шляху щодо розкриття і подачі теми та змісту).
   Іншими словами, об’єктивна складова - це те, що філософи називали «чистою ідеєю»; те, що є концентрацією твору; як казав батенько Еммануїл Кант - «річ у собі».

  Однак будь-який задум, як і будь-який проект має свій рівень втілення.  Кожна ідея після народження  отримує свою індивідуальну тілесну оболонку -  гарну, чи погану.  Кажуть, що невтіленими гарними намірами вимощено дорогу у пекло…  Отож, оцінюємо реалізацію задуму.

   Реалізація літературного творчого задуму – це та форма, у яку втілився задум,  «тілесна» оболонка ідеї. Це кінетична енергія думки, те, що вийшло назовні.  Реалізація поділяється на
  - змістову;
  - літературно-технічну.

   Змістовна реалізація - це те  про ЩО САМЕ СКАЗАНО у творі, об’єкт літературного творіння,  зміст твору:
  - розкриття теми (сказаність);
  - живий образ твору (виразність);
  - авторський світ .

   Літературно- технічна реалізація – це всі літературно-технічні параметри, або ЯК СКАЗАНО. До оцінки літературно-технічної  частини входять, на нашу думку, наступні параметри:

  - композиція - побудова твору, структура його складових частин, їх послідовність. Система твору, яка компілює всі форми художнього зображення, використаного письменником. Взаємини, взаємодія персонажів, сцен, епізодів зображених подій, розділів твору; спосіб зображення і компонування художнього світу;
  - сюжет – «тема у динамиці», «сорочка ідеї»;
  - фабула, дія (динаміка і послідовність розвитку і розгортання подій, захоплення уваги);
  - жанровість (притаманність жанру, оцінка детектива як детектива, фантастики як фантастики, історичного роману саме як історичного тощо);
  - параметри читацького сприйняття: психологізм, достовірність, цікавість;
  - побудування конфлікту (важливість, глибина і сила протирічь);
  - сценування (акцентуація на головному у змалюванні сцен,  осяжність антуражу і обстановки, ефективність точки спостереження);
  - розповіді;
  - мови;
  - інтертекстуальності;
  - стилю.

   Розповідь параметрується однією загальною оцінкою. У цю оцінку входять оцінки
  - канви (витримка канви розповіді, наскільки автор «тримає» і «гне» своє, доцільність того «тримання» і «гнуття», відсутність лишнього, лаконічність);
  - образності на рівні персонажів та ситуацій;
  - достеменності;
  - природності і гармонійності подачі;
  - діалогів і монологів;
  - доцільності і точності портретів, описів і характеристик;
  - авторської мови, роздумів, пояснень.

  Мова так само оцінюється один раз. Оцінюючи мову твору, ми звернемось на:
  - ясність, точність і зрозумілість читачеві;
  - навантаженість думкою;
  - образність (на рівні фрази, вислову);
  - гнучкість, індивідуальність (впізнаваність у персонажів);
  - рівень захаращеності і заштампованості;
  - чистоту і правильність мовотворення (на рівні слова, словосполучення, речення і тексту у цілому);
  - живість і барвистість мови, рівень майстерності у використанні літературних тропів (порівнянь, метафор, гіпербол, метонімій, епітетів тощо).

  Інтертекстуальність твору у нашому уявленні це зв’язки, відносини і спадки – творче оточення, поле, середовище для твору. Оцінюється однією загальною оцінкою.
  - генетична - зауважує лише ті прото-, архітексти, які брали участь у виникненні літературного твору;
  - інтенціональна - спланована автором, усвідомлена ним;
  - іманентна - визначена чи навіяна самим літературним твором;
  - рецепційна - та, яка може бути виявлена емпірично різними реципієнтами.

   Стиль (наявність  свого власного авторського впізнаваного стилю. Загальна одна оцінка):
  - у задумі твору;
  - у побудові компонентів;
  - у використанні мовних засобів.

  Отож, створюючи розширену (параметральну, графічно-порівняльну) рецензію, ми прочитаємо ваш твір, і виставимо оцінки від 0 до 50 балів за наступними критеріями: (параметрами)

1. Емоційність;  
2. Інтелект;
3. Сенс;
4. Сила;
5. Оригінальність;
6. Сказаність;
7. Образи;
8. Світ;
9.  Композиція;
10. Сюжет (в цілому);
11. Вступ (експозиція і зав’язка дії);
12. Розвиток дії і кульмінація;
13. Фінал;
14. Дія і фабула;
15. Цікавість (інтрига і загадка);
16. Жанровість;
17. Ємкість (наповненість і насиченість змістом, комунікаційна здатність твору);
18. Психологізм («логіка духу», показ психологічного підґрунтя, «психологічної тіні» особистостей та вчинків);
19. Достовірність (вірогідність, логічність і правдоподібність розвитку подій і ситацій);
20. Конфлікт;
21. Сценування;
22. Розповідь;
23. Мова;
24. Інтертекстуальність;
25. Стиль.

  Загалом буде виставлено 25 оцінок. Результати представлятимуться у графічному вигляді, діаграмою. У тій самій діаграмі за тими самими параметрами будуть представлені оцінки загальновідомого твору (іноді й двох-трьох), близьких до Вашого за темою, ідеєю, жанровою належністю.  У графіці можна буде наглядно побачити, у яких саме параметрах Ваш твір перевищує або недотягує до, наприклад, «Intermezzo», «Анни Кареніної», «Пригод Тома Сойєра», «Учення Дона Хуана», «Лісової пісні», «Таємниці отця Брауна», «Хронік Амбера» тощо.
  Не варто перейматися: крім графічної,  ми обов’язково, неодмінно, стовідсотково відтворимо описову частину, де простими словами, гарною зрозумілою українською мовою викладемо все, що ми про вас подумали, поки декілька разів читали Ваш твір. Ну, не прямо аж так все, а по справі, за кожним з двадцяти п’яти пунктів і підпунктів до них, перерахованих вище у тексті. Крім того, ми розпишемо ще ось що:
1. Наскільки привабливим є твір для різних категорій читачів;
2. Найсильніші, виграшні  і слабші, як на нашу думку, моменти твору;
3. Що є лишнім, і чого не вистачає; яке, на нашу думку, допрацювання потрібне твору для успішних продажів книги.

  Зразки ПГП рецензій можна переглянути у портфоліо сайту «Люстро» за посиланням, або через головне меню сайту, увійшовши на сторінку «розширена рецензія» розділу «портфоліо»:

  Термін написання такої рецензії, так само як і звичайного відгуку залежить від обсягу твору, і складається з терміну редакторського читання з округленням доби у більшу сторону плюс дві доби для написання самої рецензії. Наша швидкість редакторського читання – 100 тис знаків на добу. Тобто ваш рукопис обсягом, наприклад,  480 тис. знаків з пробілами (12 авторських аркушів, видавничий стандарт) ми читатимемо 5 діб. Ну, тут і Автор, і Критик достеменно зацікавлені в уважній і вдумливій вичитці; беручи до уваги що «спєшка» потрібна лише під час виловлювання бліх, нетерплячим прийдеться певний термін зачекати.

   Вартість такої послуги складається з вартості редакторського читання  твору  (100 грн + $0.1 (2.6 грн) за 1 тис. зн. з пр.) плюс вартість, власне, рецензування – $50 (1300 грн). Таким чином, вартість параметральної графічно-порівняльної рецензії для книги обсягом 480 тисяч знаків з пробілами складатиме 100 + 2.6х480+1300 = 2650грн.


Написати рецензію

Рекомендувати іншим
Оцінити твір:
(голосувати можуть лише зареєстровані)

не сподобалось
сподобалось
дуже сподобалоськількість оцінок — 2

Рецензії на цей твір

[ Без назви ]

На цю рецензію користувачі залишили 1 відгуків
© Щєпкін Сергій, 29-06-2018

це здається той випадок, коли за лісом не видно дерев

© George, 29-06-2018

[ Без назви ]

На цю рецензію користувачі залишили 1 відгуків
© Avtor, 28-06-2018

І де ж Ваш той сайт?)

На цю рецензію користувачі залишили 1 відгуків
© , 28-06-2018
 
Головна сторінка | Про нас | Автори | Художні твори [ Проза Поезія Лімерики] | Рецензії | Статті | Правила користування | Написати редактору
Згенеровано за 0.80753684043884 сек.
Усі права застережено.
Всі права на сайт належать ТОВ «Джерела М»
Авторські права на твори та рецензії належать їх авторам.
Дизайн та програмування KP-design
СУМНО
Аніме та манґа українською Захід-Схід ЛітАкцент - світ сучасної літератури Button_NF.gif Часопис української культури

Що почитати

День Соборності України
Вітаємо всіх з днем Соборності! Бажаємо нашій державі незламності, непохитності, витримки та величчі! …
Українські традиції та звичаї
Друзі! На сайті “Онлайн Криївка” є дуже цікава добірка книг про українські традиції та звичаї. …
Графічний роман “Серед овець”
Графічний роман Корешкова Олександра «Серед овець», можна було б сміливо віднести до антиутопії, як …
Добірка художньої літератури козацької доби
Друзі! В інтернет-крамниці “Онлайн Криївка” представлена цікава добірка художньої літератури …